สถานรับเลี้ยงเด็กบางบัวทอง
ประชาสัมพันธ์

พร้อมสุข เปิดรับสมัครเด็กเข้ารับการเลี้ยงดูในปีการศึกษา 2564 (รับจำนวนจำกัด)


1) ระดับเนอร์สเซอรี่ อายุ 1-2 ปี รับจำนวนไม่เกิน 10 คน
2) ระดับเตรียมอนุบาล อายุ 2-3 ปี รับจำนวนไม่เกิน 15 คน

ผู้ปกครองท่านใดสนใจ ติดต่อเยี่ยมชมได้ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น.
วันจันทร์ - วันเสาร์ ( วันเสาร์เวลา 09.00 - 17.00 น.)

หมายเหตุ : สามารถลงทะเบียนจองที่เรียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 029270229 , 0818127070