สถานรับเลี้ยงเด็กบางบัวทอง
รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

การรับสมัครหลักฐานการสมัคร
เวลาให้บริการ
ค่าใช้จ่าย


หมายเหตุ

การชำระเงิน

รายการชุดและเครื่องใช้ที่จำเป็น
1. รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุ 1- 4 ปี
2. รับดูแลเด็กหลังเลิกเรียน
3. รับดูแลเด็กระหว่างปิดภาคเรียน

1. รูปถ่ายปัจจุบันเด็ก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้านและสูติบัตร ( ใบเกิด ) ของเด็ก
3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา
(ผู้ปกครองต้องนำเด็กมาฝากด้วยตนเอง )

1. รับดูแลแบบเต็มวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.30 – 18.00 น.
2. รับดูแลเด็กหลังเลิกเรียน ถึงเวลา 20.00 น.
3. รับดูแลเด็กช่วงปิดเทอม จันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.30 – 18.00 น.
( หยุดวัน เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

1. ระดับชั้นเด็กเล็ก อายุ 1-2 ปี ค่าบริการ 5,200 บาท / เดือน (อาหาร 3 มื้อ)
2. ระดับชั้นเตรียมอนุบาล อายุ 2-4 ปี ค่าบริการ 4,800 บาท / เดือน (อาหาร 3 มื้อ)
3. รับดูแลเด็กช่วงปิดเทอม ค่าบริการ 4,800 บาท / เดือน (อาหาร 3 มื้อ)
4. รับดูแลเด็กหลังเลิกเรียน ค่าบริการ 2,000 บาท / เดือน (อาหาร 1 มื้อ)
5. ค่าอุปกรณ์แรกเข้า 2,500 บาท (ชำระครั้งเดียวมีที่นอนใหม่ให้)

รับเด็กหลังเวลา 18.00 น. คิดค่าล่วงเวลา 100 บาท / ชั่วโมง
(รับได้ไม่เกิน 20.00 น.)
การชำระเงิน ชำระครั้งแรกที่สมัคร ครั้งต่อไปชำระภายในวันที่ 1 ของทุกเดือน

1. ที่นอน หมอน ผ้าห่ม 1 ชุด
2. ชุดนอน 1 ชุด / วัน
3. ชุดใส่กลับบ้าน 1-2 ชุด/ วัน
3. ผ้าขนหนูเช็ดตัว 1 ผืน
4. สบู่/ แปรงสีฟัน/ ยาสีฟัน/ แป้ง อย่างละ 1 ชิ้น
5. แพมเพิสต์ 2 – 3 ชิ้น/ วัน ( สำหรับเด็กอายุ 1 – 2 ปี )