เกี่ยวกับเรา

พร้อมสุขเนอสเซอรี่ นนทบุรี รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

พร้อมสุขเนอสเซอรี่ มีความเชื่อว่าเด็กแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน บางคนอาจเรียนรู้ได้เร็วขณะที่บางคนอาจยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาด้านนั้นๆ

ดังนั้น พร้อมสุขเนอสเซอรี่จึงได้จัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคลโดยครูจะติดตามและปรับวิธีการ ให้เข้ากับเด็กแต่ละคนเพื่อช่วยให้เกิดพัฒนาการในทุกๆ ด้านอย่างสมดุล

เปิดรับ ดูแลและพัฒนาเด็กก่อนอนุบาล (อายุ 1 ปี ถึงก่อนเข้าเรียน) เด็กๆ ไม่เพียงแต่จะได้รับการดูแลที่ดี ยังจะได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยกิจกรรมที่สนุกสนานเพื่อฝึกฝนทักษะรอบด้าน

รับสมัคร เด็กก่อนวัยเรียน อายุ 1ปี ถึงระดับเตรียมอนุบาลอายุ 4 ปี

ทำไมต้องส่งลูกเข้าเนอสเซอรี่

เมื่อผ่านพันช่วงลาคลอดพ่อแม่หลายท่านจึงมองหาเนอสเซอรี่เพื่อทางเลือกหนึ่งที่อาจแบ่งเบาได้ โดยการเลือกเนอสเซอรี่นั้นจะช่วยให้พ่อแม่มั่นใจได้ว่าระหว่างวันที่ไม่อยู่ ลูกๆจะปลอดภัยและมีพัฒนาการจากครูผู้เชี่ยวชาญ ได้เรียนรู้ทักษะที่สมวัย และแบ่งเบาการเลี้ยงจากผู้ปกครองในช่วงที่พ่อแม่ต้องไปทำงาน วางใจว่าลูกจะได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพที่มากที่สุด

การใช้ชีวิตในสถานรับเลี้ยง เนอสเซอรี่ จะช่วยให้ลูกได้พัฒนาศักยภาพไปตามวัย ได้เรียนรู้ เล่น ไปกับเพื่อนวัยเดียวกันอีกด้วย


พร้อมสุขเนอสเซอรี่ นนทบุรี ดำเนินงานด้วยทีมบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัย

บริหารงานโดย อาจารย์ ปาริชาต ยิ้มการบุญ (ครูหน่อง) จบการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต เอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารจัดการระดับปฐมวัยมากว่า 10 ปี เป็นครูผู้สอนในระดับอนุบาลและปฐมศึกษารวม 7 ปี เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยแก่ครูทั้งภาครัฐและเอกชนอีกมากมาย

  • ดำเนินงานโดยบุคลากรที่ได้รับการอบรมและพัฒนาด้านเด็กปฐมวัยโดยตรง
  • สถานรับเลี้ยงเด็กได้รับใบอนุญาต ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี
  • ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา โดย สมศ. (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)

 

เสริมพัฒนาการรอบด้าน อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมพัฒนาลูกน้อยของคุณ

 

เนอสเซอรี่ (Nursery) คืออะไร

"เนอร์เซอรี่" เป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กที่ยังไม่ได้เข้าโรงเรียน มักเป็นสถานที่ที่พ่อแม่ที่ทำงานตลอดวันไม่สามารถดูแลลูกได้ในช่วงเวลากลางวัน หรือไม่มีคนช่วยดูแลลูกได้ในช่วงกลางวัน

การเลือกเนอร์เซอรี่ที่เหมาะสมมีความสำคัญ เนื่องจากสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กเป็นสถานที่นี้มีผลต่อพัฒนาการของเด็ก เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของลูกน้อย พื้นฐานนิสัย หรือพฤติกรรมทั้งหมดล้วนมากจากการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก


เลือกเนอสเซอรี่ให้ลูกปลอดภัย ไร้กังวล

การเลือกเนอสเซอรี่ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กได้รับการดูแลที่ดีและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมหรือไม่ ผู้ปกครองหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าควรเลือกเนอสเซอรี่แบบไหน วันนี้เราทริควิธีการเลือกเนอสเซอรี่ให้ลูก โดยคำนึงถึงคุณภาพและปลอดภัยเป็นสำคัญ การเลือกเนอร์เซอรี่ดีสามารถช่วยให้ลูกน้อยมีประสบการณ์ที่ดีและสร้างพัฒนาการที่เหมาะสมในแก่ลูกน้อย

  1. คุณภาพจากบุคลากร ควรตรวจสอบคุณภาพเนอสเซอรี่ ครู เจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่เนอร์เซอรี่มีความรู้ความสามารถในการดูแลเด็กและสร้างสรรค์กิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับเด็กเล็กหรือไม่ มีบุคลากรเพียงพอต่อจำนวนเด็กในเนอสเซอรี่

  2. สภาพแวดล้อม ควรเข้าชมสถานที่เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและมีอุปกรณ์การป้องกันภัยที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขอนามัย เลือกที่ใกล้บ้าน ลูกน้อยจะไม่เหนื่อยจากการเดินทางในแต่ละวัน รวมถึงพ่อแม่ก็จะประหยัดเวลา

  3. หลักสูตรการเรียนรู้ ควรทราบถึงหลักสูตรที่เนอร์เซอรี่มีให้ เพื่อให้แน่ใจว่ามีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สนุก เสริมความรู้ให้กับเด็ก ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

  4. นโยบายความปลอดภัย คำนึงถึงนโยบายความปลอดภัยที่เนอร์เซอรี่มี เพื่อให้คุณปลอดภัยใจว่าลูกน้อยจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ควรมีกล้องวงจรปิดเพื่อคอยตรวจสอบและย้อนดูเหตุการณ์ได้ และต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยในระดับมาตรฐาน

เด็กควรเข้าเนอสเซอรี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่

โดยมากจะเริ่มรับเด็กที่มี อายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป จนถึงอายุ 3 ปี ซึ่งเป็นการตอบโจทย์สำหรับ พ่อแม่ที่จะต้องทำงานในช่วงกลางวัน การเลือกเนอสเซอรี่นั้นสำคัญ ควรใส่ใจในการเลือกเพื่อลูกน้อยของเรา ในการนำลูกเข้าฝากเนอสเซอรี่ไม่มีข้อกำหนดในการฝาก ควรขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละบ้าน สามารถปรึกษาได้ผู้เชี่ยวชาญในเนอสเซอรี่


พร้อมสุขเนอสเซอรี่ รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ดำเนินงานโดยบุคลากรที่ได้รับมาตรฐาน อาจารย์ ปาริชาต ยิ้มการบุญหรือครูหน่อง จบการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต เอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารจัดการระดับปฐมวัยมากว่า 10 ปี เป็นครูผู้สอนในระดับอนุบาลและปฐมศึกษารวม 7 ปี เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยแก่ครูทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมทีมบุคลากรคุณภาพด้านปฐมวัยโดยเฉพาะ

โดยสถานรับเลี้ยงเด็กจดจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมายมีใบอนุญาตจัดตั้ง ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา โดย สมศ. (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)


พร้อมสุขเนอสเซอรี่ นนทบุรี ประชาสัมพันธ์รับสมัครเรียนแบบรายเดือน

พร้อมสุข เปิดรับสมัครเด็กเข้ารับการเลี้ยงดูในปีการศึกษา 2567 (รับจำนวนจำกัด)
1) ระดับเนอร์สเซอรี่ อายุ 1-2 ปี
2) ระดับเตรียมอนุบาล อายุ 2-4 ปี

ผู้ปกครองท่านใดสนใจ ติดต่อเยี่ยมชมได้ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ (วันเสาร์เวลา 09.00 - 17.00 น.)
หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกกรุญานัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ 029270229 , 0818127070