กิจกรรมในหลักสูตรเนอสเซอรี่ เป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านกิจวัตรประจำวันของเด็ก - ทักษะการเรียนรู้

พัฒนาด้วยกิจกรรมที่สนุกสนานเพื่อฝึกฝนทักษะรอบด้าน