รวบรวมบรรยากาศกิจกรรมต่างๆ ภายในเนอสเซอรี่

การทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

กิจกรรมพร้อมสุขเนอสเซอรี่ นนทบุรี

เกมส์เก้าอี้ดนตรี กิจกรรมงานวันเด็ก พร้อมสุขเนอสเซอรี่ นนทบุรี

จัดกิจกรรมวันเกิดเพื่อสร้างความสนุกสนาน และสร้างสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้ปกครอง และหนูน้อย สร้างพัฒนาการความกล้าแสดงออกและการเข้าร่วมกิจกรรมให้กับหนูๆ

กิจกรรมพร้อมสุขเนอสเซอรี่ นนทบุรี

เกมส์ กิจกรรมงานวันเด็ก พร้อมสุขเนอสเซอรี่ นนทบุรี

จัดกิจกรรมวันเกิดเพื่อสร้างความสนุกสนาน และสร้างสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้ปกครอง และลูกน้อย

กิจกรรมพร้อมสุขเนอสเซอรี่ นนทบุรี

เกมส์ กิจกรรมงานวันเด็ก พร้อมสุขเนอสเซอรี่ นนทบุรี

จัดกิจกรรมวันเกิดเพื่อสร้างความสนุกสนาน และสร้างสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้ปกครอง และลูกน้อย

กิจกรรมพร้อมสุขเนอสเซอรี่ นนทบุรี

กิจกรรมเข้าจังหวะ ร้องเพลง happy birthday ที่พร้อมสุขเนอสเซอรี่

เด็กๆ ไม่เพียงแต่จะได้รับการดูแลที่ดี ยังจะได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยกิจกรรมที่สนุกสนานเพื่อฝึกฝนทักษะรอบด้าน