รายละเอียดและอัตราค่าบริการ

รายละเอียดและอัตราค่าบริการ

เปิดรับ ดูแลและพัฒนาเด็กก่อนอนุบาล (อายุ 1 ปี ถึงก่อนเข้าเรียน) เด็กๆ ไม่เพียงแต่จะได้รับการดูแลที่ดี ยังจะได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยกิจกรรมที่สนุกสนานเพื่อฝึกฝนทักษะรอบด้าน

บริหารงานโดย อาจารย์ ปาริชาต ยิ้มการบุญ (ครูหน่อง) จบการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต เอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารจัดการระดับปฐมวัยมากว่า 10 ปี พร้อมทั้งทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านปฐมวัย

รายละเอียดการสมัครพร้อมสุขเนอสเซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก นนทบุรี

การรับสมัคร

1. รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุ 1- 4 ปี
2. รับดูแลเด็กหลังเลิกเรียน
3. รับดูแลเด็กระหว่างปิดภาคเรียน

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายปัจจุบันเด็ก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้านและสูติบัตร ( ใบเกิด ) ของเด็ก
3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา
(ผู้ปกครองต้องนำเด็กมาฝากด้วยตนเอง )

เวลาให้บริการ

1. รับดูแลแบบเต็มวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.30 – 18.00 น.
2. รับดูแลเด็กหลังเลิกเรียน ถึงเวลา 20.00 น.
3. รับดูแลเด็กช่วงปิดเทอม จันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.30 – 18.00 น.
( หยุดวัน เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

อัตราค่าบริการพร้อมสุขเนอสเซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก นนทบุรี

  1. ระดับชั้นเด็กเล็ก อายุ 1-2 ปี ค่าบริการ 5,500 บาท / เดือน (อาหาร 3 มื้อ)
  2. ระดับชั้นเตรียมอนุบาล อายุ 2-4 ปี ค่าบริการ 5,000 บาท / เดือน (อาหาร 3 มื้อ)
  3. รับดูแลเด็กช่วงปิดเทอม ค่าบริการ 5,000 บาท / เดือน (อาหาร 3 มื้อ)
  4. รับดูแลเด็กหลังเลิกเรียน ค่าบริการ 2,000 บาท / เดือน (อาหาร 1 มื้อ)
  5. ค่าอุปกรณ์แรกเข้า 3,000 บาท (ชำระครั้งเดียวมีอุปกรณ์สำหรับนอนกลางวันให้)

รับเด็กหลังเวลา 18.00 น. คิดค่าล่วงเวลา 100 บาท / ชั่วโมง (รับได้ไม่เกิน 20.00 น.) เลือกเนอสเซอรี่ให้ลูกปลอดภัย ไร้กังวล พร้อมสุขเนอสเซอรี่ นนทบุรี